Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0.)“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u punom radnom vremenu

5.12.2018.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 2. studenoga 2018. godine u Narodnim novinama (97/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnoj stranici Fakulteta te na portalu „Moj posao“ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0.)“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Maje Brnardić, mag. oec.