Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj - administrator na projektu

2.11.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

           

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu.