Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

16.1.2019.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.