Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

14.12.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

     

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika”, voditeljice prof. dr. sc. Branke Zorc na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30.11.2019.

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju