Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

10.10.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

                          

                          

N A T J E Č A J

 

  1. izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto asistenta, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, na projektu „Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu“, voditeljica projekta prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, ustanova Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, partner Pliva Hrvatska d.o.o, na određeno vrijeme od tri godine