Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

HRZZ projekti

voditelj projekta / naziv projekta/ godine trajanja

 

 

Istraživački projekti

 
Izv. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
(2016.-2020.)
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
(2017.-2021.)
 
Prof. dr.sc. Valerije Vrček
(2017.-2021.)
 
Prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić
(2018.-2022.)

Uspostavni projekti

 

 
Prof. dr. sc. Anita Hafner
(2018.-2023.)
 
Izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
(2018.-2022.)
 
Doc. dr. sc. Tin Weitner
(2018.-2023.)
 
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić
 
 
 

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

(mentor / naziv projekta kojem je doktorand pridružen)
 
 
Izv. prof. dr. sc. Olga Gornik
Glikozilacija plazmatskih proteina u razumijevanju dijabetesa tipa 1
 
Prof. dr. sc. Lada Rumora
Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti
 
Prof. dr. sc. Branka Zorc
Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, sorafeniba i vorinostata kao potencijalnih citostatika
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji
- dva projekta/doktoranda
 
Prof. dr. sc. Valerije Vrček
Kvanto-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza
 
Izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
Razvoj naprednih analitičkih metoda za lijekove i biološki aktivne tvari u liječenju upalnih bolesti crijeva
 
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić
Derivati harmina kao potencijalni antimalarici
 
Doc. dr. sc. Tin Weitner
Glikozilacija serumskog transferina kao faktor u mehanizmu prijenosa željeza
 
Prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić
Ekstrakcija bioaktivnih biljnih sastavnica pomoću zelenih otapala - korak prema zelenim kozmeceuticima

 

Arhiva HRZZ projekata

 

Istraživački projekti

Prof. dr. sc. Olga Kronja
(2014.-2018.)
 
 
 

Uspostavni projekti

Doc. dr. sc. Mirza Bojić
(2015.-2018.)
 
Izv. prof. dr. sc. Olga Gornik
(2015.-2018.)
 
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo
(2015.-2019.)

 

 

Program “Partnerstvo u istraživanjima”

Prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova
(2012.–2015.)
HRZZ i PLIVA Hrvatska d.o.o.

 

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 

(mentor / naziv projekta kojem je doktorand pridružen)

Izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić
Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova
 
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo
Održivi razvoj inovacije u hrani - valorizacija otpada masline