Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Usluge

 

Posudba iz fonda

Studenti

 • Posudba i povrat knjiga – od ponedjeljka do petka od 8.00 do 18.00 h
 • Prije prve posudbe student se mora upisati u knjižnicu uz predočenje indeksa
 • Student može posuditi najviše tri knjige
 • Rok posudbe je 30 dana
 • Knjigu student može produžiti putem e-maila, telefonom ili osobnim dolaskom. Produžuju se knjige zastupljene s više od dva primjerka u zbirci i ukoliko knjigu nitko drugi ne traži.
 • Zakasnina iznosi 50 lipa po danu i knjizi
 • Knjige zastupljene s jednim primjerkom, kao i časopise, diplomske, magistarske, doktorske i specijalističke radove, student može koristiti u čitaonici.
 • Ako student izgubi knjigu, dužan je u dogovoru s voditeljem knjižnice kupiti isti naslov. Ukoliko to nije moguće, student će kupiti neki drugi naslov iz ispitne literature koji je u novčanoj vrijednosti približan izgubljenom.
 • Prije obrane diplomskog rada ili u slučaju napuštanja fakulteta student je dužan vratiti sve zadužene knjige

Znanstveno–nastavno osoblje Fakulteta

 • Znanstveno-nastavno osoblje Fakultete može posuđivati knjige, diplomske, magistarske i doktorske radove
 • Časopisi se ne posuđuju - fotokopiraju se članci

Vanjski korisnici

vanjski korisnici ne mogu posuđivati građu, ali im se pristup omogućava:

 • korištenjem građe u čitaonici
 • međuknjižničnom posudbom na temelju zahtjeva matične knjižnice
 • fotokopiranjem članaka iz časopisa

 

Međuknjižnična posudba

Knjižnica osigurava fotokopiranje članaka iz svih časopisa u svom fondu, kao i posudbu knjiga, na zahtjev bilo koje knjižnice u Hrvatskoj bez naknade.

Također, knjižnica će svojim korisnicima pokušati dobaviti knjige ili članke iz časopisa koje nema u svom fondu iz neke od hrvatskih knjižnica ili iz inozemstva.
 

Cjenik za međuknjižničnu posudbu iz inozemstva posredstvom Nacionalne i sveučilišne knjižnice:

Posudba knjiga:  
Iz Velike Britanije: (British Libary Document Supply Centre)  280,00 kn
Subito 200,00 kn
Ostale knjižnice u Europi 150,00 kn
   
Nabava preslika članaka:  
Nabava članaka iz Velike Britanije (British Library Document Supply Centre) 150,00 kn
Subito – dostava unutar 72 sata (DRM – Digital Rights Management) - dostava unutar 72 sata 120,00 kn
Subito, format .pdf 60,00 kn
   
Preslika članaka i dostava poštom (do 20 stranica)  100,00 kn
- svaka sljedeća stranica 1,00 kn

(Cjenik preuzet sa stranice Nacionalne i sveučilišne knjižnice.)

Međuknjižnična posudba može se naručiti:

 • putem email-a: pgasparac@pharma.hr (Petra Gašparac)
 • telefonom: 01/6394 420
 • osobno

 

Bibliometrijske usluge

Knjižnica nudi uslugu izdavanja raznih potvrda za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i slično za djelatnike FBF-a. Od knjižnice možete zatražiti sljedeće potvrde:

 • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Current Contents (od 1998. do danas)
 • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science
 • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus
 • potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Web of Science
 • potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Scopus (podaci o citiranosti dostupni od 1996. godine)
 • potvrdu o faktoru odjeka i kvartilima pojedinog časopisa

Potvrdu možete naručiti osobno od djelatnika knjižnice ili e-mailom na pgasparac@pharma.hr. Kako bismo mogli izraditi potvrdu, molimo da na navedeni e-mail pošaljete popis svojih znanstvenih i stručnih radova. Također molimo da željenu potvrdu naručite minimalno 5 radnih dana prije nego što vam treba kako bismo je mogli na vrijeme izraditi.

 

Edukacija studenata

Knjižnica održava edukaciju studenata u pretraživanju relevantnih izvora informacija (bibliografskih baza podataka, elektroničkih časopisa, elektroničkih knjiga, knjižničnih online kataloga) na zahtjev, individualno ili u manjim grupama.

 

Nabava knjiga i časopisa

Strana izdanja naručuju se preko registriranih uvozničkih poduzeća. Postupak nabave knjige pokrećete popunjavanjem obrasca  "Dekanatu", dostupnog u dekanatu i knjižnici.

Domaća izdanja naručuju se direktno od izdavača, također uz prethodno popunjavanje obrasca.