Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Etika

Etičko povjerenstvo Farmaceutsko-biokemijskog osniva se radi razvoja i primjene etičkih standarda prema odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo je samostalno i neovisno tijelo koje u svojem radu surađuje s tijelima državne uprave, drugim etičkim povjerenstvima, ustanovama i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

ETIČKO POVJERENSTVO

  1. prof. dr. sc. Živka Juričić, predsjednica

(zamjena: izv. prof. dr. sc. Mario Jug)

  1. prof. dr. sc. Lada Rumora

(zamjena: doc. dr. sc. Petra Turčić)

  1. izv. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić

(zamjena: izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković)

  1. izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo

(zamjena: doc. dr. sc. Bernard Denegri)

  1. Lucija Franin, studentica

(zamjena: Marko Parlov, student)