Farmaceutski-biokemijski fakultet

University of Zagreb
Faculty of Pharmacy and Biochemistry
since 1882

O nama

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, jedini je fakultet i vodeća znanstveno-istraživačka institucija u Republici Hrvatskoj koja obrazuje farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručnjake (magistar farmacije i magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine).

Utemeljen na dugogodišnjoj tradiciji nastavnog i znanstvenog rada, Farmaceutsko-biokemijski fakultet mjesto je trajnog obrazovanja i usavršavanja intelektualaca prepoznatljivih i uvaženih ne samo u zdravstvenoj struci već i u društvu općenito. Zajedno s Medicinskim, Stomatološkim i Veterinarskim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijski fakultet tvori skupinu biomedicinskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno na Fakultetu studira oko 950 redovitih studenata na diplomskim studijima i oko 200 na poslijediplomskim (doktorskim i specijalističkim) studijima. Nastavno osoblje Fakulteta čini 45 profesora, 19 docenata, 1 predavač,  7 viših asistenta/znanstvenih novaka, 16 asistenta/znanstvenih novaka te 8 suradnika na projektima ograničena trajanja.  Fakultetska se nastava odvija u 15 zavoda, 2 centra te kroz 11 samostalnih kolegija na približno 8500 m2 s dodatnih 25000 m2 Farmaceutskog botaničkog vrta "Fran Kušan", osnovanog 1947. godine.

Po svojoj izvrsnosti u farmaceutskoj i medicinsko-biokemijskoj izobrazbi na diplomskoj i poslijediplomskoj razini te po svom doprinosu znanosti, Fakultet je ekspertni izvor farmaceutskih i medicinsko-biokemijskih znanja. Kroz znanstvene i istraživačke projekte Fakultet surađuje s drugim fakultetima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, s istraživačkim institutima, farmaceutskom industrijom, bolnicama, javno-zdravstvenim institucijama te farmaceutskom i medicinsko-biokemijskom strukom.

Promocija znanosti, organiziranje i provođenje visoko-obrazovnog procesa u farmaciji i medicinskoj biokemiji, unapređenje zdravlja obrazovanjem suvremenih zdravstvenih stručnjaka, osposobljenih za rad u sustavu zdravstvene zaštite, javno-zdravstvenim i istraživačkim institucijama, glavna je uloga Fakulteta.