Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Osnove ljekarničkog poslovanja

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2
Ciljevi predmeta:Student će upoznati osnovnu strukturu prihoda (primjerice, prihodi od izdavanja lijekova na recept; prihodi od prodaje bezreceptnih lijekova, medicinskih proizvoda, dodataka prehrani i kozmetičkih proizvoda; prihodi od dobavljača, prihodi od dodatnih usluga i dodatnih osiguranja) i rashoda (primjerice, rashodi za djelatnike; materijalni rashodi; rashodi za održavanje opreme; rashodi za zaštitu na radu i osiguranja od odgovornosti) u poslovanju ljekarni i ljekarničkih ustanova razvrstanih na male i velike ljekarničke sustave. Studenti će steći znanja o oblikovanju cijena lijekova i drugih proizvoda u prometu na veliko (veledrogerijske marže) i na malo (ljekarničke marže; veleprodajni, akcijski, maloprodajni i naturalni rabat). Student će razumjeti eksterne (uvjeti poslovanja bez utjecaja ljekarne/ljekarničke ustanove koji su određeni nacionalnom politikom lijekova te različiti parafiskalni nameti) i interne (uvjeti poslovanja na koje ljekarna/ljekarnička ustanova ima izravan utjecaj - proces ugovaranja i uvjeti nabave lijekova/medicinskih proizvoda/dodataka prehrani/kozmetičkih proizvoda od dobavljača, valuta plaćanja, rabati, bonifikacije, cassa sconti) determinante poslovanja ljekarni. Studenti će razumijeti izradu godišnjeg plana poslovanja ljekarne/ljekarničke ustanove. Studenti će steći znanja o postupcima optimalnog naručivanja, prijema i izdavanja lijekova i drugih proizvoda u svrhu kontrole i upravljanja zalihama, a s ciljem osiguravanja održivog poslovanja ljekarne/ljekarničke ustanove. Studenti će razumijeti suvremene osnove marketinga u smislu izgleda, uređenosti, asortimana i pozicioniranja proizvoda u ljekarnama s ciljem unaprijeđenja poslovanja. 
Preduvjeti: Uvjet za upis: upisan 9. semestar studijskog programa farmacije
Ishodi učenja:Ekspertna znanja o farmakoterapiji: primjenjuje stručna znanja i sposobnosti pri savjetovanju o farmakoterapiji i provođenju ljekarničke skrbi o bolesnicima, poštujući važeću zakonsku regulativu, aktualne zdravstvene politike i smjernice te načela farmaceutske etike i deontologije; Organizacijske vještine: učinkovito primjenjuje financijske, marketinške i organizacijske principe važne za samostalni i timski rad; sudjeluje i nadzire distribuciju lijekova;

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić Izvanredni profesor