Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

28.11.2017.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u akademskoj  2017./2018. godini održanoj dana 22. studenoga 2017. godine usvojilo je tekst Odluke o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima te je dana 28. studenoga 2017. godine objavljena na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupila na snagu.

 

Odluka