Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada Ivone Bahnik

16.5.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada Ivone Bahnik, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Sigurnosni profil hormonskih kontraceptiva“ će se održati u utorak, 22. svibnja 2018. godine u 15.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.