Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada Ane Marije Caktaš

27.6.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada Ane Marije Caktaš, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Primjena kvetiapina u neodobrenoj indikaciji za liječenje posttraumatskoga stresnoga poremećaja“ će se održati u utorak, 3. srpnja 2018. godine, u 9.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.