Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Viktorija Tokić

30.11.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada Viktorije Tokić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Sigurnosni aspekti primjene nanofarmaceutika u trudnoći i dojenju“ će se održati u utorak, 5. prosinca 2017. godine, u 13.00 sati u Laboratoriju za izradu magistralnih pripravaka, Domagojeva 2.