Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Nikolina Kožić Tomičević

9.9.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada Nikoline Kožić Tomičević, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Terapija gestacijskog dijabetesa" će se održati online u srijedu, 22. rujna 2021. godine, u 13.00 sati.