Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Mirna Matas

7.7.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada Mirne Matas, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Poremećaj epidermalne barijere i Acne vulgaris“ će se održati u četvrtak, 13. srpnja 2017. godine, u 9.00 sati u Multifunkcionalnoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.