Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Marija Simon Lukšić

5.7.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada Marije Simon Lukšić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Primjena benzodiazepina: opservacijsko istraživanje na uzorku pacijenata iz doma zdravlja 'Supetar'“ će se održati u utorak, 11. srpnja 2017. godine, u 14.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.