Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Luka Šikić

11.12.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada Luke Šikića, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Posebnosti proizvodnje i registracije medicinskih plinova“ će se održati u srijedu, 13. prosinca 2017. godine, u 18.00 sati u Laboratoriju za izradu magistralnih pripravaka, Domagojeva 2.