Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Emilije Šanta Ištvanović

10.9.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada Emilije Šanta Ištvanović, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Ginko biloba L. u liječenju kardiovaskularnih bolesti“ će se održati u petak, 14. rujna 2018. godine, u 15.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.