Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Alen Friščić

14.3.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada Alena Friščića, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Adherencija i stavovi bolesnika na kroničnoj terapiji“ će se održati u utorak, 14. ožujka 2017. godine, u 14.00 sati u KB Dubravi, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb.