Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Mirna Šimurina, mag. med. biochem.

29.6.2018.

Obrana doktorskog rada

Mirna Šimurina, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u COR-u, obrtu za energoterapije, branit će svoj doktorski rad pod naslovom N-glikozilacija imunoglobulina G u upalnim bolestima crijeva“ u srijedu 4. srpnja 2018. godine, u 14.00 sati u Velikoj predavaonici, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.