Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Lara Milevoj Kopčinović, dipl. ing. med. biochem.

13.7.2017.

Obrana doktorskog rada

Lara Milevoj Kopčinović, dipl. ing. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Medicinska biokemija“, zaposlena na Kliničkom zavodu za kemiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Sistemski biljezi oksidacijskih i upalnih promjena u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti“ u petak, 21. srpnja 2017. godine, u 10.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.