Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Ankica Sekovanić, dipl. kem. inž.

25.1.2018.

Obrana doktorskog rada

Ankica Sekovanić, dipl. kem. inž., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Utjecaj polimorfizma metalotioneina 2A i izloženosti cigaretnomu dimu na razinu toksičnih i esencijalnih metala u rodilja te na koncentraciju steroidnih hormona u posteljici“ u petak 2. veljače 2018. godine, u 14.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.