Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Objava Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

23.3.2017.

Na temelju 31. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 6. redovitoj sjednici u akademskoj  2016./2017. godini održanoj dana 22. ožujka 2017. godine usvojilo je tekst Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko- biokemijskog fakulteta te je dana 23. ožujka 2017. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko- biokemijskog fakulteta