Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST

5.6.2018.

Mole se navedeni studenti da što hitnije posalju popunjeni obrazac za odabir mentora diplomskog rada (Word dokument) e-poštom doc. dr. sc. Ivani Perković (iperkovic@pharma.hr).

 

Hrvoje

Banožić

Andrea

Budeš

Margareta

Cipriš

Barbara

Hren

Antonija

Katanec

Dora

Kober

Ida

Kocić

Daria

Lovrinović

Roko

Mandac

Maja

Mravunac

Helena

Novak

Ammar

Nuhbegović

Zagorka

Papp

Andrea

Raguž

Daniela

Ranogajec

Ria

Saraga

Kata

Sekulić

Laura

Serdar

Lucija

Škarić

 

Povjerenstvo za studentske i diplomske radove FBF-a