Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dan kvalitete Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

12.2.2018.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani studenti, 21.2.2018. u Velikoj predavaonici A. Kovačića 1, s početkom u 10 h, održat će se 1. Dan kvalitete Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Program