Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

12.6.2015.

Obrana završnog specijalističkog rada - Eva Cvitaš-Jurković

Obrana završnog specijalističkog rada Eve Cvitaš-Jurković, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Toksikologija, pod naslovom „Prednost korištenja novih reagensa u patohistološkoj dijagnostici” će se održati u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine, u 16.00 sati u Velikoj predavaonici  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.

3.6.2015.

Obrana završnog specijalističkog rada - Sanja Smontara

Obrana završnog specijalističkog rada Sanje Smontara, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Klinički značajne interakcije lijekova kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji u dobi do 65 godina“ će se održati u ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine, u 9.00 sati u KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6.

1.6.2015.

Promjena terma seminara iz kolegija „Sociologija i zdravstvo“ za seminarsku grupu S1+V9

Dvorana u Domagojevoj je zauzeta 09. 06. 2015 do 9,00 sati.

28.5.2015.

Obrana završnog specijalističkog rada - Martina Kalan

Obrana završnog specijalističkog rada Martine Kalan, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova, pod naslovom „Čimbenici varijabilnosti učinkovitosti rosuvastatina” će se održati u ponedjeljak, 1. lipnja 2015. godine, u 14.30 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

28.5.2015.

Program 4. Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije

Program 4. Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije mozete pogledati ovdje.

15.4.2015.

Obrana završnog specijalističkog rada - Maja Kuharić

Obrana završnog specijalističkog rada Maje Kuharić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija, pod naslovom „Praćenje vrijednosti INR u pacijenata s fibrilacijom atrija na terapiji varfarinom. Prospektivno opservacijsko istraživanje“ će se održati u petak, 17. travnja 2015. godine, u 13.00 sati u Maloj predavaonici  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.  

14.4.2015.

FARMEBS 2015

Pozivamo vas na sudjelovanje na 4. simpoziju studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2015) koji će se održati 30. svibnja 2015. godine

9.4.2015.

Obrana završnog specijalističkog rada - Jasenka Plantak

Obrana završnog specijalističkog rada Jasenke Plantak, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija, pod naslovom „Prognostička vrijednost tumorskog biljega CEA u bolesnika s kolorektalnim karcinomom (CRC)“ će se održati u četvrtak, 16. travnja 2015. godine, u 13.00 sati u Velikoj predavaonici  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

9.4.2015.

Obrana završnog specijalističkog rada - Ana Petrić

Obrana završnog specijalističkog rada Ane Petrić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova, pod naslovom „Medicinski proizvodi namijenjeni nazalnoj primjeni lijekova“ će se održati u ponedjeljak, 13. travnja 2015. godine, u 14.00 sati u Maloj predavaonici  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

2.4.2015.

Poziv na javno predstavljanje tema doktorskih radova

Pozivamo Vas na javno predstavljanje tema doktorskih radova u Veliku predavaonicu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2 u utorak, 21. travnja 2015. godine u 14.00 sati.