Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ured za studente s invaliditetom

6.12.2017.

Ured studenata s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu poziva studente na obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom u studentskome domu putem studentskog ugovora.

Tekst Poziva za studente je u prilogu, a za dodatne informacije studenti se mogu javiti na e-mail: uredssi@unizg.hr ili na mob. 099 4593 578.

PRILOG