Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upisi u prvu godinu studija

13.7.2022.

Poštovane maturantice i maturanti,

Hvala što ste odabrali jedan od studija koji se izvode na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

Upisi u prvu godinu studija obavljat će se online. 

Upisni obrazac biti će dostupan od do utorka 19. srpnja u 8.00 sati do 20. srpnja u 16.00 sati na poveznici

Više informacija možete pronaći na poveznicama Prijava studija i Postupak upisa

Studentska poslovnica