Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

UPISI U LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019.

11.2.2019.

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2018./2019.   provodit će se od 15. do 22. veljače 2019. godine u uredovno vrijeme Studentske poslovnice od 9.30 do 12.30 sati.

                       

Upisi za studente 5. godine studija traju do 25. veljače 2019. kao i za  studente koji će imati  ispite 22. -25. veljače 2019..

 

Studenti koji su u ak. god. 2018./2019. prvi puta upisali prvu godinu studija (brucoši) ne pristupaju upisu u ljetni semestar nego tek na jesen prilikom upisa u višu godinu (16.-24.9.2019.).

 

U slučaju neobavljanja upisa u upisnom roku, naknadni upis u semestar plaća se 350,00 kn sukladno važećoj odluci o naknadama za usluge FBF-a u ak. god. 2018./2019. Potpisane molbe i potvrde o uplati naknadnog upisa predaju se u uredovno vrijeme Studentske poslovnice ili na e-mail stud-poslovnica@pharma.hr. Po odobrenju molbi organizirat će se naknadni upis.

 

U slučaju potrebe, a radi bolje organizacije upisa, svaki dan u 9.30 sati bit će podijeljeni brojevi prema kojima će se studenti tog dana upisivati (po jedan broj za svaki indeks). Studenti ne moraju osobno pristupiti upisu već ih može  netko drugi upisati uz uvjet da su obavili upis preko Studomata.

 

Molimo studente da pristupe upisu preko Studomata tek nakon što provjere da su im kroz sustav provedeni položeni ispiti. Bitno je da su provedeni oni položeni predmeti koji su preduvjet za slušanje ili polaganje predmeta koje žele upisati u ljetnom semestru.

 

Ukupan broj ECTS bodova koje student može upisati u jednoj akademskoj godini je 70 (2. - 4. godina).

 

Maksimalan broj bodova po semestru nije određen jer je ostavljena mogućnost studentu da sam planira upise predmeta, ali ukupan zbroj ECTS bodova koji su upisani u zimskom semestru i koji se planiraju upisati u ljetnom semestru ne smije biti veći od 70 (u zbroj ulaze i ECTS bodovi iz izbornih kolegija koje student sluša na drugim sastavnicama Sveučilišta).

 

Studenti 5. godine studija: ukupan zbroj ECTS bodova koji su upisani u zimskom semestru i koji se planiraju upisati u ljetnom semestru ne smije biti veći od 100 (u zbroj ulaze i ECTS bodovi iz izbornih kolegija koje student sluša na drugim sastavnicama Sveučilišta).

 

Studenti 5. godine studija u 10. semestru upisuju Stručno osposobljavanje ukoliko su položili sve obvezne kolegije (osim diplomskog ispita) i odradili Stručnu praksu 2,  a sukladno važećem Pravilniku o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju FBF-a.

 

Studenti koji ponavljaju prvu godinu: ukupan zbroj ECTS bodova koji su upisani u zimskom semestru i koji se planiraju upisati u ljetnom semestru ne smije biti veći od 60.

 

Studenti koji su na studentskoj razmjeni kao i studenti koji će tek krenuti na razmjenu, dužni su regulirati svoj status upisom u ljetni semestar. Ne moraju osobno pristupiti upisu već ih može netko drugi upisati, uz uvjet da su obavili upis preko Studomata.

 

U slučaju upisa većeg broja ECTS-a od dozvoljenog, pri potvrđivanju upisa morat će se poništiti prekoračeni bodovi.

 

Tijekom ljetnog upisnog roka 15.-25.2.2019. molimo da ažurirate svoje podatke u Studomatu, ako to već niste učinili, zbog roka koji je postavio Državni zavod za statistiku.

 

                                                                                  Studentska poslovnica