Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

RASPORED upisa u prvu godinu studija akademske godine 2017./2018.

14.7.2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

 

 

RASPORED

upisa u prvu godinu studija

akademske  godine 2017./2018.

 

 

 

Srijeda, 19. srpnja 2017.

Studij farmacije

 

9.00 sati

Kandidati od 1. do 15. mjesta na listi uspješnosti

 

10.00 sati

Kandidati od 16. do 30. mjesta

 

11.00 sati

Kandidati od 31. do 45. mjesta

 

12.00 sati

Kandidati od 46. do 60. mjesta

 

14.00

Kandidati od 61. do 75. mjesta

 

15.00 sati

Kandidati od 76. do 90. mjesta

 

16.00 sati

Kandidati od 91. do 105. mjesta

 

Četvrtak, 20. srpnja 2017.

Studij farmacije

 

9.00 sati

Kandidati od 106. do 120. mjesta

 

10.00 sati

Kandidati od 121. do 135. mjesta

 

11. 00 sati

Kandidati s pravom prvenstva i kandidati strani državljani

 

Studij medicinske biokemije

 

13.00 sati

Kandidati od 1. do 16. mjesta

 

14.00 sati

Kandidati od 17. do 32. mjesta

 

15.00 sati

Kandidati s pravom prednosti i strani državljani