Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odabir mentora diplomskog rada

24.3.2017.

Obavještavaju se studenti ČETVRTE GODINE studija farmacije i medicinske biokemije da će se u periodu od 27. ožujka do 31. ožujka 2017. provoditi postupak odabira mentora diplomskog rada. Pretprijava će se obavljati putem mrežne aplikacije (obrasca). Student će moći prema prioritetima odabrati do pet (5) potencijalnih mentora, od kojih najviše dva (2) mentora smiju biti s istog Zavoda.

U slučaju nemogućnosti pristupa ovom načinu prijave, ispunjeni obrazac za odabir mentora diplomskog rada (Word dokument) student može poslati e-poštom doc. dr. sc. Jasni Jablan (jjablan@pharma.hr).

Nakon završenog postupka pretprijave i prihvaćanja mentorstva od strane odabranog mentora, na web-stranici Fakulteta bit će objavljen popis studenata i voditelja diplomskog rada.

Povjerenstvo za diplomske radove FBF-a