Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINSKE BIOKEMIJE KOJI UPISUJU PREDMET BIOKEMIJA

22.2.2017.

Poštovani studenti,

u prilogu se nalazi obavijest o početku nastave vježbi i održavanju ulaznog kolokvija za studente medicinske biokemije koji su upisali kolegij Biokemija u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017., kao i pripadajuća skripta za vježbe. Molimo da obratite pažnju na termin održavanja ulaznog kolokvija kojeg je potrebno položiti kako biste mogli pristupiti vježbama.

Raspored vježbe MB

Skripta