Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2016./2017.

23.2.2017.

Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017. Tekst natječaja dostupan je na poveznici

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova/ .

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.
Rok za prijavu na Natječaj je do petka 28. travnja 2017. do 16 sati.

Ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka (uključujući i obrazloženje mentora i, ako je potrebno, suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a) te elektroničku verziju rada i svih popratnih dokumenata studenti trebaju dostaviti u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta do srijede, 3. svibnja 2017. do 16 sati.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade te kriteriji izvrsnosti po kojima će se vrednovati zaprimljeni studentski radovi nalaze se na mrežnim stranicama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pod odjeljkom DOKUMENTI, Akti Sveučilišta i Rektorskog zbora, Akti značajni za studente, odnosno Akti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnici, Akti značajni za studente.

Upute za pisanje i tehničko opremanje radova nalaze se kao Prilog 2 unutar Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, a dodatne informacije o sadržaju pojedinih poglavlja studenti mogu naći u uputama za pisanje diplomskog rada koje su objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.