Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

9.6.2017.

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u utorak i srijedu 28. i 29. ožujka 2017. održavat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta bit će otvorena oba dana od 8 do 20 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice provodit će se istodobno na svim fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu, i to prema odredbama Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Odluka o imenovanju Izbornoga povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora

Kandidacijski obrazac

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva FBF-a za provođenje studentskih izbora 2017

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore FBF-a za provođenje studentskih izbora 2017

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

ODLUKA o provođenju izbora za Studentski zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Popis birača za studentske izbore 2017.

Uputu o pravima i dužnostima promatrača

OBJAVA VALJANIH KANDITATURA ZA IZBORE ZA STUDENTSKI ZBOR FBF-a

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor FBF-a

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor FBF-a

Popis kandidata poredanih po broju ostvarenih glasova

Rezultati izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu s glasovima koje su kandidati ostvarili na pojedinim sastavnicama

Protiv privremenih rezultata izbora može se podnijeti pisani obrazloženi prigovor u roku od 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora.

Prigovori se podnose na e-mail studentski-izbori@unizg.hr ili na urudžbeni ured Rektorata, Trg maršala Tita 14, Zagreb.