Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

FARMEBS 2017

8.5.2017.

6. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2017) će se održati 27. svibnja 2017. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, A. Kovačića 1. Više na farmebs.pharma.hr

FARMEBS 2017 bit će posvećen svim aspektima razvoja i istraživanja novih lijekova, od njihove sinteze do primjene s naglaskom na metabolizmu i interakcijama lijekova. Iznimna nam je čast što će plenarno predavanje održati prof. dr. sc. Frederick P. Guengerich sa Sveučilišta Vanderbilt, Nashville, TN, SAD, jedan od pionira u istraživanju metabolizma lijekova posredovanog citokromima P450.

FARMEBS 2017 izvrsna je prilika za razmjenu mišljenja i iskustva te upoznavanje, druženje i povezivanje studenata različitih godina studija i studijskih programa. Stoga nas iznimno veseli da će nam se ove godine pridružiti i studenti farmacije Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Mostaru.

Dobrodošli na FARMEBS 2017!

Organizacijski odbor

 

VRIJEME ODRŽAVANJA

27. svibnja 2017. s početkom u 12.00 sati.

VAŽNI DATUMI

12. svibnja 2017. Rok za slanje sažetaka 15. svibnja 2017. Potvrda o prihvaćanju sažetaka za izlaganje 17. svibnja 2017. Rok za prijavu/odjavu sudjelovanja 25. svibnja 2017. Rok za slanje predavanja pripremljenih za izlaganje

Detaljne informacije i prijave su na farmebs.pharma.hr