Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poziv na testiranje za radno mjesto - voditelj pododsjeka u Dekanatu

2.12.2016.

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste –voditelj pododsjeka u Dekanatu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za rodiljni dopust, daje sljedeću obavijest:

Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 102/16) za  izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka u Dekanatu održat će se 8. prosinca 2016. godine, četvrtak , na adresi Domagojeva 2.

 Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.

NAPOMENA:

Kandidat mora imati aktivnu e-mail adresu, kako bi se istom mogao služiti prilikom testiranja.

Testiranje će obuhvaćati prijevod teksta na engleski jezik te znanje iz sljedeće materije:

  1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14)
  2. Uredba o uredskom poslovanju (N.N. 7/09.)
  3. Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (N.N. 76/05., 118/05., 55/09., 38/10., 40/11., 123/12., 32/13., 34/13.)
  4. Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (N.N. 118/09., 82/12., 32/13.)

 Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.