Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV NA TESTIRANJE

7.2.2019.

Povjerenstvo za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti te intervju za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br 5/2019) za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 13. veljače 2019.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu.

                                                                         

NAPOMENA:

Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije:

  1. Uredba o uredskom poslovanju NN 7/09
  2. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015, 131/2017, 96/2018
  3. Zakon o studentskom zboru i drugim studenskim organizacijama NN 71/07
  4. Statut Sveučilišta u Zagrebu (poveznica: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/statut_2016.pdf)

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju