Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poziv na testiranje

5.2.2018.

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:

Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br. 8/2018) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, održat će se 13. veljače 2018. godine, utorak, na adresi Ante Kovačića 1.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.

 

NAPOMENA:

Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije:

 

1.   Zakon o radu NN 93/14, 127/17

2.   Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14

3.   Zakon o javnoj nabavi  NN 120/16

4.  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 198/03, 105/04,

     174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17

5.   Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 28/2017 

6.   Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama NN 71/2007

 

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.