Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za blagajničko poslovanje - blagajnik likvidator, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena

8.2.2018.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 24. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama (8/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za blagajničko poslovanje - blagajnik likvidator, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Martine Šoljić.