Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom random vremenu

3.11.2017.

3. studenoga 2017.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 27. rujna 2017. godine u Narodnim novinama (96/2017), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste: voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Dore Marije Pavečić, mag. iur.