Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO III. VRSTE – ADMINISTRATIVNI REFERENT U STUDENTSKOJ POSLOVNICI

7.12.2016.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 9. studenoga 2016. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnim stranicama Sveučilišta i Fakulteta, za  izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste: administrativni referent u Studentskoj poslovnici, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za porodni dopust, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Ive Semren.