Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto I vrste – viši stručni savjetnik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

8.11.2017.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 15. rujna 2017. godine u Narodnim novinama (93/2017), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidata dr. sc. Ivana Biruša, dipl.ing.biol.