Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Opći poslovi i dostava, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

20.4.2018.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 21. ožujka 2018. godine u Narodnim novinama (27/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Opći poslovi i dostava, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene pisane provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje  Gordane Tepeš Popović