Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

6.4.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

           

 

N A T J E Č A J

 

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu