Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

30.3.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, zamjena 

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za farmakognoziju, zamjena