Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

21.3.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog poslijedoktoranda, suradnika na projektu HRZZ “Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji“ (IP-2016-06-3672), na određeno vrijeme od 5 mjeseci, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju

 

 

  1. za izbor jednog asistenta - doktoranda, suradnika na projektu HRZZ “Glikozilacija serumskog transferina kao faktor  u mehanizmu prijenosa željeza - GlyMech“ (UIP-2017-05-9537), na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju