Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

24.1.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za blagajničko poslovanje - blagajnik likvidator, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena