Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

27.9.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu