Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

24.7.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

  

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju